Instytut Badań Edukacyjnych

Polecamy: Egzaminy DELE - Certyfikaty angielskie pomysł na biznes -

Instytut Badań Edukacyjnych, w skrócie IBE, zajmuje się badaniami nad polskim systemem edukacyjnym. Głównym celem tego instytutu badawczego jest sprawdzenie poziomu funkcjonalności i efektywności systemu oświaty. Przedstawiciele IBE czynnie uczestniczą w międzynarodowych sympozjach, przygotowują sprawozdania oraz zajmują się doradztwem w kwestiach edukacji. Instytut Badań Edukacyjnych kontrolowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Instytut Badań Edukacyjnych został powołany, aby połączyć w całość wszelkie jednostki zajmujące się udoskonalaniem polskiej oświaty. Zebrane dane służą do ustalenia szczegółowego planu działaniu poszczególnych części, by podnieść jakość nauczania w szkołach. Niezbędna w tym celu jest współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym i Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz także ze szkołami, uczelniami wyższymi i innymi organizacjami naukowymi.

IBE jest wydawcą magazynu „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje". Publikuje także specjalne raporty i broszury na temat edukacji. W skład instytutu wchodzi ponad 130 naukowców z różnych dziedzin, jak socjologia, ekonomia, pedagogika, itd. Cała grupa zajmuje się tworzeniem nowej podstawy programowej oraz rozwiązywaniem problemów dydaktycznych danych przedmiotów. W kompetencji IBE jest także analizowanie rezultatów uczniów, poziomu zajęć wychowawczych oraz efektów wdrażanych projektów oświatowych, zarówno w trakcie nauki, jak i po jej zakończeniu. Instytut dba też o ekonomiczne aspekty edukacji, wyznaczając obszary finansowania polskiej oświaty.

Aktualnie Instytut Badań Edukacyjnych zajmuje się realizacją dwóch projektów systemowych, które finansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy „Entuzjaści Edukacji” ma zwiększyć zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych. Drugi - „Kwalifikacje po europejsku” ma dostosować formy nauki do potrzeb rynku pracy, zwiększając tym samym szanse abiturientów w znalezieniu pracy w całej Unii Europejskiej. Projekty mają zagwarantować polskim uczniów równy strat w dorosłym życiu w porównaniu z zachodnimi rówieśnikami. Tym samym wskaźnik bezrobocia wśród młodzież powinien obniżyć się i podnieść poziom rozwoju gospodarczego kraju.