Przekwalifikowanie zawodowe

Polecamy: Egzaminy DELE - Certyfikaty angielskie jak założyć firmę -

Rynek pracy potrzebuje specjalistów w określonych dziedzinach. Przesyt w pewnych sektorach prowadzić może do braku wystarczającej liczby miejsc pracy. W konsekwencji wiąże się to ze wzrostem wskaźnika bezrobocia. Wyjściem z sytuacji jest przekwalifikowanie zawodowe. Obecnie taki zabieg jest często spotykany. Trudności ze znalezieniem pracy, sprawiają że nawet osoby z wyższym wykształceniem szukają branż, gdzie popyt nie przewyższa podaży.

budowlaniec

Niegdyś popularne zawody, dziś uznawane są za mało atrakcyjne. Zwłaszcza te z sektora budowlanego i remontowego. Okazuje się jednak, że w tej branży zatrudnienie jest. Dlatego umiejętności kafelkarskie czy hydrauliczne mogą zapewnić miejsce pracy i stabilność finansową. Badania pokazują, że właśnie profesje mniej opłacalne kiedyś, dziś są pewnym źródłem dochodu. W tym celu coraz więcej Polaków decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Przemawiają za tym dotacje finansowe, przyznawane na „rozkręcenie interesu”.

Pomoc osobom bezrobotnym oferują również pewne organizacje. Jedną z nich są centra aktywizacji zawodowej. Tego typu punkty funkcjonują w kraju od 2009 roku. Zostały one powołane na mocy nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ich zdaniem jest polepszenie sytuacji na rynku pracy. Poziom bezrobocia w wielu województwa jest bardzo niepokojący. Centra aktywizacji zawodowej mają zmienić ten obraz i przyczynić się do zmniejszenia odsetka osób bez pracy.

Centra aktywizacji zawodowej, w skrócie CAZ, powstały przy powiatowych urzędach pracy. Nowe komórki mają ułatwiać kontakt między potencjalnym pracownikiem a pracodawcą. W kompetencji CAZ znajdują się też roboty publicznego i praca socjalna. Bezrobotni informacji mogą szukać w lokalnych punktach doradczych, gdzie za pomocą rejestrów znajdowane są najlepsze oferty dla danej osoby. Skierowanie bezrobotnego do właściwego zakładu pracy, w którym potrzebne są osoby właśnie z takimi kompetencjami i umiejętnościami, znacząco podnosi szanse na zatrudnienie.

Ośrodki aktywizacji zawodowej mają pobudzać rynek pracy i zachęcać poszukujących zatrudnienia do różnych form aktywności. Pomagają w tym organizowane spotkania, szkolenia i targi pracy. Do CAZ zgłaszać się mogą również osoby, które zamierzają przekwalifikować się lub zwiększyć zakres swoich kompetencji. Pracownicy punktu poinstruują, jakie zwody dają aktualnie największe szanse na zatrudnienie i skierują do odpowiedniej instytucji.